nuốt chửng

Trăn khổng lồ nuốt chửng bò con

Trăn khổng lồ nuốt chửng bò con

Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, con trăn khổng lồ đã dễ dàng giết chết chú bò chưa trưởng thành. Sau đó, nó từ từ nuốt gọn con mồi vào bụng.