nhấn mạnh

Địa phương phải tôn trọng hoạt động giám sát của Quốc hội

Địa phương phải tôn trọng hoạt động giám sát của Quốc hội

GD&TĐ - Sáng 11/1, với 100% số phiếu thuận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của UBTVQH ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH, Đoàn đại biểu Quốc hội.