người sử dụng

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

GD&TĐ - Xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

4 nguyên tắc cải thiện tín hiệu Wi-Fi

4 nguyên tắc cải thiện tín hiệu Wi-Fi

"Điểm chết" là một thuật ngữ dùng để chỉ các địa điểm, khu vực mà sóng Wi-Fi bị cản lại, khiến tốc độ truy cập Internet trở nên chậm chạp và kém ổn định.

Tấn công mạng vào trang web Việt Nam: Trước tiên vẫn là nhận thức!

Tấn công mạng vào trang web Việt Nam: Trước tiên vẫn là nhận thức!

GD&TĐ - Trong các ngày 8-9/3/2017, có hiện tượng trang web của một số Cảng hàng không tại Việt Nam bị tấn công thay đổi giao diện. Đánh giá sơ bộ ban đầu cho thấy đối tượng tấn công để lại thông điệp cảnh báo và cuộc tấn công chỉ ảnh hưởng đến trang web cung cấp thông tin đơn thuần của Cảng hàng không.