nghị quyết

“Siết chặt” đi nước ngoài, mua sắm ô tô

“Siết chặt” đi nước ngoài, mua sắm ô tô

        * Bảo đảm 20% tổng chi NSNN 2018 cho giáo dục, đào tạo
 
GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 29 năm 2017 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018.