mở rộng

Hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng

Hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng

GD&TĐ - Đảm bảo tất cả các loài linh trưởng ở Việt Nam phân bố bên trong và bên ngoài các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên được bảo tồn và phát triển bền vững thông qua bảo vệ hiệu quả các quần thể và môi trường sống của chúng dưới sự quản lý của nhà nước và sự tham gia, ủng hộ của toàn thể xã hội.

Vũ trụ của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào?

Vũ trụ của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào?

Một số nhà khoa học danh tiếng đã lên tiếng cảnh báo về tương lai bi thảm của Trái Đất khi sự sống có thể bị quét sạch bởi một thảm họa kinh hoàng và vũ trụ có thể bị diệt vong khi hố đen nuốt chửng mọi thứ.