không được

Nhật Bản: “Mê mẩn” bữa trưa ở trường

Nhật Bản: “Mê mẩn” bữa trưa ở trường

GD&TĐ - Bữa trưa trường học ở Nhật không đơn thuần chỉ là bữa ăn no bụng, theo tiếng Nhật (shokuiku) có nghĩa là “thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng”. Bữa ăn trường học là một phần tối quan trọng trong giáo dục sớm ở trẻ em Nhật.

Thêm một cuốn giáo khoa về  lịch sử - đạo đức cho học sinh

Thêm một cuốn giáo khoa về lịch sử - đạo đức cho học sinh

GD&TĐ - Thuở nhỏ, tôi được học sách “Giáo khoa thư”, nhiều bài trong sách, tôi còn nhớ đến bây giờ. Ví dụ, về thơ có bài: “Xuân đi học coi người hớn hở/ Gặp cậu Thu đi ở giữa đàng/ Hỏi rằng sao đã vội vàng/ Trống chưa nghe đánh đến Tràng làm chi/ Thôi hãy hượm đừng đi anh ạ/ Này con khăng con đã sẵn rồi/ Lát rồi ta sẽ đánh chơi/ Đến khi nghe trống đến nơi cũng vừa...”. Dĩ nhiên, cậu Thu từ chối với những lí lẽ xác đáng.