không cần

Ảnh hưởng từ những lời khen

Ảnh hưởng từ những lời khen

GD&TĐ - Đối với trẻ con, lời khen rất quan trọng, bởi nó là yếu tố động viên, khích lệ và tạo cho trẻ sự tự tin cần thiết trong cuộc sống, định hướng trẻ đi đến một nền tảng tích cực cho tương lai.