khai giảng

Thực hiện nghiêm thời gian năm học

Thực hiện nghiêm thời gian năm học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu gửi văn bản số 694/SGDDT-VP gửi Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện nghiêm thời gian tổng kết năm học 2016-2017, thông báo các kỳ thi trong hè và dự kiến chuẩn bị năm học mới.