kỳ thi

Sinh viên kiến trúc thi vấn đáp

Sinh viên kiến trúc thi vấn đáp

Một sinh viên kiến trúc thi công nội thất đi thi vấn đáp. Thầy giáo hỏi tất cả các câu hỏi dễ nhất rồi mà anh ta vẫn không trả lời được.