kẻ tấn công

12 backdoor nguy hiểm nhất mọi thời đại

12 backdoor nguy hiểm nhất mọi thời đại

Trước hết, bạn cần biết backdoor là gì? Đây là khái niệm để chỉ một loại Trojan, sau khi được cài đặt vào máy nạn nhân sẽ tự mở ra một cổng dịch vụ cho phép kẻ tấn công (hacker) có thể kết nối từ xa tới máy nạn nhân, từ đó nó sẽ nhận và thực hiện lệnh mà kẻ tấn công đưa ra.