dự thảo Luật sửa đổi

 Bước đột phá đổi mới năng lực sư phạm

Bước đột phá đổi mới năng lực sư phạm

GD&TĐ - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đề xuất nhiều nội dung quan trọng như: Tăng lương cho giáo viên, nâng chuẩn giáo viên tiểu học, miễn giảm học phí đến bậc THCS… 

Miễn phí THCS: Lựa chọn cần thiết

Miễn phí THCS: Lựa chọn cần thiết

GD&TĐ - Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đang được tổ chức lấy ý kiến xã hội rộng rãi. Dư luận bày tỏ đồng tình vì trong nền kinh tế tri thức việc đầu tư cho con người là có lợi nhất.

Khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu

Khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu

GD&TĐ - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục vừa được công bố lấy ý kiến đóng góp đang tạo ra sự phấn khởi không chỉ cho những người làm công tác giáo dục mà toàn xã hội.
 

Nhiều sự chọn lựa cho giáo viên và học sinh

Nhiều sự chọn lựa cho giáo viên và học sinh

GD&TĐ - Tại dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục trong đó có nội dung: Một chương trình với nhiều bộ sách giáo khoa sẽ mang lại những hiệu quả tích cực.

Dự thảo đã tập trung vào những vấn đề “nóng” của ngành

Dự thảo đã tập trung vào những vấn đề “nóng” của ngành

GD&TĐ - Dự thảo lần này đã nhấn mạnh đến những vấn đề “nóng” được toàn xã hội quan tâm. Đó chính là sửa đổi, bổ sung hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo; Sửa đổi, bổ sung quy định về giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; Bổ sung một số quy định thể chế các chính sách…