dạy học

Lớp bình dân học vụ  của thầy Năm Lai  thuở ấy

Lớp bình dân học vụ của thầy Năm Lai thuở ấy

GD&TĐ - Cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng LLVTND Trần Văn Lai, thường gọi Năm Lai (1920 - 2002), bí danh Mai Hồng Quế, Năm U.Som, một chiến sỹ biệt động tài danh, với “vỏ bọc” nhà thầu khoán trang trí nội thất cho dinh Độc Lập (Phủ Đầu Rồng) của chính quyền Sài Gòn cho đến nay còn nhiều điều chưa được nhiều người tỏ tường. 

Nghĩ về chiến sĩ giáo dục mang tên quân hàm xanh

Nghĩ về chiến sĩ giáo dục mang tên quân hàm xanh

GD&TĐ -Từ ngày 31/7 đến ngày 20/11/2017, Tập đoàn Thiên Long phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức cuộc thi viết online mang tên “Nghĩ về chiến sĩ giáo dục mang tên quân hàm xanh”.

Phụ cấp lâu năm được tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK

Phụ cấp lâu năm được tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp tôi được tuyển dụng làm giáo viên tiểu học của huyện Đắk Song (Đăk Nông) từ tháng 1/2010. Năm học 2016-2017, tôi chuyển công tác sang huyện Đắk R'lấp. Cả hai nơi tôi dạy học đều thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Tôi có được cộng nối hai nơi công tác để tính hưởng phụ cấp lâu năm đối với giáo viên vùng khó hay không? - Đặng Thị Thu Thủy (dtthuthuy***@gmail.com).