giảng dạy

Tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia:  Bài toán không dễ

Tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia: Bài toán không dễ

GD&TĐ - Phấn đấu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đã khó thì việc giữ chuẩn lại càng khó hơn. Thực tế đã có trường chuẩn quốc gia được công nhận, qua thời gian cơ sở vật chất xuống cấp, không được đầu tư kịp thời nên có nguy cơ “rớt chuẩn”.