giáo viên

Vận dụng linh hoạt Mô hình VNEN trước yêu cầu mới

Vận dụng linh hoạt Mô hình VNEN trước yêu cầu mới

GD&TĐ - Trước yêu cầu triển khai Chương trình GD phổ thông mới, có thể triển khai Mô hình dạy học Trường học mới (VNEN) ở tất cả các trường phổ thông khác nhau, nhưng phải vận dụng linh hoạt tuỳ theo điều kiện thực tế. 

Ngành Giáo dục có nhiều cố gắng trong sự nghiệp đổi mới GD-ĐT

Ngành Giáo dục có nhiều cố gắng trong sự nghiệp đổi mới GD-ĐT

GD&TĐ -  Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của ngành Giáo dục trong thời gian qua, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã ghi nhận sự cố gắng của toàn Ngành trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.
  

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của ngành Giáo dục trong thời gian qua, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã ghi nhận sự cố gắng của toàn Ngành trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo. 

 

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của ngành Giáo dục trong thời gian qua, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã ghi nhận sự cố gắng của toàn Ngành trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo. 

 

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của ngành Giáo dục trong thời gian qua, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã ghi nhận sự cố gắng của toàn Ngành trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo. 

Đào tạo nghề sư phạm không thể vận hành đơn độc

Đào tạo nghề sư phạm không thể vận hành đơn độc

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh năm nay, dư luận vẫn hướng sự quan tâm tới điểm đầu vào của các trường sư phạm. Điểm chuẩn vào một số trường, một số ngành trong hệ thống các trường đào tạo sư phạm còn chưa cao. Một câu hỏi được đặt ra: Đâu thực sự là lời giải cho bài toán về đào tạo nguồn nhân lực sư phạm từng gian nan từ hàng chục năm qua?

Giáo dục khởi sắc trên vùng chiến khu xưa

Giáo dục khởi sắc trên vùng chiến khu xưa

GD&TĐ - Bên dòng sông Hồng hiền hòa, nơi mẹ Âu Cơ thuở hồng hoang cùng 50 người con dừng chân trong hành trình khai thiên phá thạch, vùng đất Hạ Hòa xưa kia là miền quê của tỉnh Phú Thọ, nơi đặt đại bản doanh của hai chiến khu cách mạng đó là Chiến khu Vần - Hiền Lương và Chiến khu X Đại Phạm. Tuy là vùng đất còn nghèo khó, nhưng nhân dân Hạ Hòa đã tạo dựng nên truyền thống hiếu học, truyền thống mà nhân dân Hạ Hòa tự hào mỗi khi nhắc đến...

Mô hình Trường học mới phù hợp yêu cầu đổi mới giáo dục

Mô hình Trường học mới phù hợp yêu cầu đổi mới giáo dục

GD&TĐ - Một trong những điều kiện cơ bản để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) mới là các trường phổ thông được đổi mới căn bản và toàn diện về tổ chức hoạt động và cơ sở vật chất. Việc áp dụng Mô hình Trường học mới VNEN đã có những thế mạnh trong việc phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, hình thành cho các em năng lực tự chủ trong học tập.