gene

Phát hiện cơ chế ngăn ngừa ung thư của súp lơ xanh

Phát hiện cơ chế ngăn ngừa ung thư của súp lơ xanh

Nghiên cứu trước đây đã gợi ý rằng sulforaphane - một chất có trong súp lơ xanh và các loại rau cải có thể giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm sự tiến triển của ung thư. Cơ chế của tác dụng này đã được làm sáng tỏ qua một nghiên cứu mới đây.