bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Cân bằng giữa quyền hạn và  trách nhiệm của hội đồng trường

Cân bằng giữa quyền hạn và trách nhiệm của hội đồng trường

GD&TĐ - Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học mà Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến rộng rãi, có nhiều nội dung mới đề cập đến việc nâng cao vai trò của hội đồng trường (HĐT) trong trường đại học công lập. Đại diện nhiều trường đại học cho rằng, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng để cân bằng giữa quyền hạn và trách nhiệm của HĐT.