bất ngờ

Thế giới đang âm thầm thưởng tặng những người tốt: 3 câu chuyện suy ngẫm

Thế giới đang âm thầm thưởng tặng những người tốt: 3 câu chuyện suy ngẫm

GD&TĐ - Người xưa và những người lương thiện đều tin rằng “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, mỗi hành động tốt mà con người làm đều sẽ được hồi báo bằng điều tốt đẹp, còn những việc ác sẽ nhận phải ác báo tương ứng trong tương lai. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, nhiều người không còn tin vào điều đó nữa.