công nghệ thông tin

Thư viện bồi dưỡng  ý thức tự học

Thư viện bồi dưỡng ý thức tự học

GD&TĐ - Tinh thần tự học của học sinh được khuyến khích rộng rãi, do đó việc học tập trong nhà trường lẫn thư viện ngoài nhà trường đóng vai trò quan trọng thúc đẩy khả năng tự học của các em học sinh.