công nghệ thông tin

Bộ GD&ĐT đẩy nhanh tiến độ tham gia Công ước công nhận văn bằng GD ĐH Khu vực Châu Á - Thái Bình dương (Công ước Tokyo 2011)

Bộ GD&ĐT đẩy nhanh tiến độ tham gia Công ước công nhận văn bằng GD ĐH Khu vực Châu Á - Thái Bình dương (Công ước Tokyo 2011)

GD&TĐ - Theo số liệu của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), trong những năm gần đây, hằng năm có gần 4.000 hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng giáo dục đại học và nhiều công văn của các cơ quan, tổ chức hỏi về công nhận văn bằng của nước ngoài.