công lập

Đến năm 2025 giảm tối thiểu bình quân cả nước hơn 5 nghìn đơn vị sự nghiệp công lập

Đến năm 2025 giảm tối thiểu bình quân cả nước hơn 5 nghìn đơn vị sự nghiệp công lập

GD&TĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Giáo viên dạy trường tư thục không được hưởng phụ cấp thâm niên

Giáo viên dạy trường tư thục không được hưởng phụ cấp thâm niên

GD&TĐ - Từ năm 1995 - 2011 tôi là giáo viên biên chế của một trường mầm non ở TPHCM. Năm 2011, do điều kiện công tác và gia đình tôi chuyển sang dạy ở một trường mầm non tư thục và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp của tôi có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không? - Nguyễn Thu Phương (gvmnthuphuong@gmail.com).