chuyên ngành

Nghề trình dược viên: Thú vị và thách thức

Nghề trình dược viên: Thú vị và thách thức

GD&TĐ - Được biết là những dược sĩ kinh doanh thuốc, trình dược viên giới thiệu các loại thuốc mới tới các hiệu thuốc và bác sĩ. Các trình dược viên hướng dẫn cho dược sĩ tác dụng và cách sử dụng của những loại thuốc mới có mặt trên thị trường. Các kênh phân phối của họ thường là hiệu thuốc, bác sĩ…

Hợp tác xã trong... trường đại học

Hợp tác xã trong... trường đại học

GD&TĐ - Hợp tác xã (HTX) trong trường ĐH do chính các SV tự nguyện góp vốn thành lập, do SV quản lý và làm việc chính là một hình thức khởi nghiệp mới, thể hiện khát vọng trải nghiệm thực tế giữa kiến thức và thực hành khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 

Tham vấn, hướng nghiệp cho học sinh:  Phải coi là việc làm  có định hướng, thường xuyên

Tham vấn, hướng nghiệp cho học sinh: Phải coi là việc làm có định hướng, thường xuyên

GD&TĐ - Giáo dục hướng nghiệp (GDHN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng ở trường phổ thông. Tuy nhiên, hiện nay ở trường phổ thông, giáo viên vẫn còn khó khăn, lúng túng khi triển khai GDHN. Chính vì vậy, làm thế nào để GDHN thông qua hoạt động tham vấn nghề cũng như đề xuất quy trình thực hiện nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả cho học sinh (HS) đang là vấn đề còn rất nhiều thách thức.

Đề xuất phân hạng giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Đề xuất phân hạng giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, Bộ đề xuất phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp là 4 hạng.