UEF

UEF được đào tạo ngành Luật quốc tế

UEF được đào tạo ngành Luật quốc tế

GD&TĐ -Thông tin từ Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) cho biết: Bộ GD&ĐT vừa chính thức giao nhiệm vụ cho nhà trường(Quyết  định  số 1805/QĐ-BGDĐT) đào tạo ngành Luật quốc tế, trình độ Đại học hệ chính quy, mã ngành 52380108.  

UEF được tuyển sinh và đào tạo ngành Quan hệ quốc tế

UEF được tuyển sinh và đào tạo ngành Quan hệ quốc tế

GD&TĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký Quyết  định số 1546/QĐ-BGDĐT cho phép Trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Quan hệ quốc tế. Qua đó, nâng tổng số ngành đào tạo trình độ của UEF trong năm 2017 lên con số 14 ngành.