Tái Chế

Tết ý nghĩa cho người trẻ

Tết ý nghĩa cho người trẻ

Bao gồm các thành viên là học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội, CLB Green Hanoi Amsterdam (GHA) tổ chức nhiều hoạt động, dự án ý nghĩa hướng tới bảo vệ môi trường và cộng đồng xã hội.