Tiếng Anh

Bí mật của những bà mẹ có con là “Nhà vô địch”.

Bí mật của những bà mẹ có con là “Nhà vô địch”.

Đối với con, trở thành “Nhà vô địch” không phải bước trên từ con đường đã dọn sẵn mà là hành trình khám phá bản thân từ sự động viên, chia sẻ tâm giao của chính cha mẹ mình. Cùng khám phá những bí mật của các mẹ có con là “Nhà vô địch” qua những câu chuyện sau.

Người Cuba vội vã học Anh ngữ

Người Cuba vội vã học Anh ngữ

GD&TĐ - Chủ trương khuyến khích dạy Anh ngữ trong trường phổ thông của chính phủ Cuba, cộng với làn sóng khách du lịch đổ tới quốc đảo này – khiến cho Anh ngữ đang có được vị trí quan trọng trong xã hội Cuba và nhiều người dân bằng nhiều cách tự trau dồi khả năng Anh ngữ…

Nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II của giáo dục trung học

Nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II của giáo dục trung học

GD&TĐ - Nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II năm học 2016 - 2017 của giáo dục trung học được nêu rõ trong báo cáo thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2016 - 2017 về giáo dục trung học của Bộ GD&ĐT tại hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017.

Khoảng 75% giáo viên tiếng Anh tiểu học được biên chế

Khoảng 75% giáo viên tiếng Anh tiểu học được biên chế

GD&TĐ - Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, phương hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2016-2017 với giáo dục tiểu học của Bộ GD&ĐT tại hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017, đến nay, có khoảng 75% giáo viên tiếng Anh tiểu học được biên chế.