Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật

Khối ngành V tập trung phần lớn sinh viên theo học

Khối ngành V tập trung phần lớn sinh viên theo học

GD&TĐ - Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, năm học 2016-2017, tổng quy mô sinh viên đại học 1.767.879 sinh viên (tăng 0,8% so với năm học 2015-2016) nhưng quy mô sinh viên cao đẳng sư phạm giảm 14,3%, chỉ còn 47.800 sinh viên.