Sao Hỏa

Cần những gì để đến Sao Hỏa vào năm 2020?

Cần những gì để đến Sao Hỏa vào năm 2020?

Trong một cuộc gọi điện thoại với phi hành gia Peggy Whitson trên Trạm không gian Quốc tế, Tổng thống Trump đã nói đùa rằng ông hy vọng NASA sẽ đưa các phi hành gia lên sao Hỏa vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông (tức năm 2020).