Sở GD&ĐT Phú Yên

Thi THPT quốc gia: Phú Yên lên phương án bảo mật tuyệt đối đề thi

Thi THPT quốc gia: Phú Yên lên phương án bảo mật tuyệt đối đề thi

GD&TĐ - Năm 2018, tổng số thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia tại cụm thi do Sở GD&ĐT Phú Yên chủ trì là 10.786 thí sinh, tương đương với số thí sinh dự thi năm 2017. Kế hoạch tổ chức Kỳ thi đã được Sở GD&ĐT ban hành với lưu ý chi tiết về cơ sở vật chất, nhân lực, in sao đề thi, phối hợp tổ chức thi, chấm thi...

Ban hành quy chế làm việc Sở GD&ĐT Phú Yên

Ban hành quy chế làm việc Sở GD&ĐT Phú Yên

GD&TĐ - Theo Quy chế làm việc Sở GD&ĐT Phú Yên mới ban hành, Sở này làm việc theo chế độ thủ trưởng. Mọi hoạt động của Sở phải tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Sở.

Chuẩn bị thi THPT quốc gia 2018

Chuẩn bị thi THPT quốc gia 2018

GD&TĐ - Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018 của Sở GD&ĐT Phú Yên.