Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân đang giữ hai chức vụ quan trọng

Ông Nguyễn Thiện Nhân đang giữ hai chức vụ quan trọng

Sau khi được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị hiện giữ hai chức vụ, vừa là Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa là Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Công khai kết luận thanh tra để nhân dân giám sát

Công khai kết luận thanh tra để nhân dân giám sát

GD&TĐ - Sáng 25/4, tại Hà Nội, đoàn giám sát của MTTQ Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát việc công khai kết luận thanh tra tại Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Thông qua nghị quyết về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận

Thông qua nghị quyết về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận

Sáng 21/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật MTTQ Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội.