Hà Ngọc

18 bảo vật quốc gia tụ hội tại Hà Nội

18 bảo vật quốc gia tụ hội tại Hà Nội

Lần đầu tiên Bảo tàng Lịch sử quốc gia trưng bày có hệ thống 18 bảo vật quốc gia gồm các hiện vật quý hiếm như: Trống đồng Ngọc Lũ, Thạp đồng Đào Thịnh, Ấn vàng Sắc mệnh chi bảo...