Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Giải đáp về phân công nhiệm vụ đối với giáo viên

Giải đáp về phân công nhiệm vụ đối với giáo viên

GD&TĐ - Tôi là giáo viên từng có thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt. Sau khi hết thời hạn công tác, tôi trở về vùng thuận lợi công tác. Tuy nhiên, hiệu trưởng lại không phân công tôi dạy đủ số tiết theo quy định mà yêu cầu tôi phụ trách thêm phòng thiết bị trường học. Xin hỏi như vậy có đúng không? -Nguyễn Thị Ngọc (nguyenngoc***@gmail.com).