Bản Cáo Trạng

Đại án Ocean Bank 1/3: Nguyễn Xuân Sơn không thừa nhận tội danh

Đại án Ocean Bank 1/3: Nguyễn Xuân Sơn không thừa nhận tội danh

Hà Văn Thắm được yêu cầu đứng ra đối chất và cho biết đã khai rõ ràng trong hồ sơ. Các bị cáo khác gồm Nguyễn Việt Dũng (trước là thư ký của bị cáo) và Nguyễn Xuân Thắng (con chú ruột) đều giữ nguyên lời khai, khẳng định đã đưa tiền cho bị cáo Sơn.