đầu năm học

Phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh đầu năm học

Phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh đầu năm học

GD&TĐ - Chuẩn bị bước vào năm học mới 2017 - 2018, các trường học tiếp nhận học sinh tựu trường sau đợt nghỉ hè, Sở GD&ĐT Ninh Bình yêu cầu các đơn vị, các trường học thực hiện ngay các nội dung nhằm phòng chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh trong trường học đầu năm học.