Đóng Cửa

Bắt siêu trộm xe máy

Bắt siêu trộm xe máy

Lợi dụng sự bất cẩn của người dân, tên siêu trộm nổi tiếng với biệt tài nhập nha không tiếng động liên tục ra tay, thực hiện trót lọt 15 vụ trộm xe máy.