Đầu Tư

Đưa vào khai thác Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (giai đoạn 1)

Đưa vào khai thác Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (giai đoạn 1)

GD&TĐ - Ngày 02/8/2017, tại Trạm thu phí Túy Loan (Km4+000) thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chính thức tổ chức thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác tạm đoạn tuyến Km0+000 – Km65+000 (hợp phần JICA tài trợ) Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Nhà văn hóa sụp lún vì xây dựng “quá gấp”

Nhà văn hóa sụp lún vì xây dựng “quá gấp”

GD&TĐ - Nhằm kịp thời có công trình để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nên công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hưng Mỹ được thi công ngay khi mới san lấp cát. Hậu quả đến nay công trình sụp lún