Đảm Nhiệm

Chân dung thẩm phán chặn sắc lệnh của Tổng thống Mỹ

Chân dung thẩm phán chặn sắc lệnh của Tổng thống Mỹ

Thẩm phán Derrick Kahala Watson được cựu Tổng thống Barack Obama đề cử chức thẩm phán liên bang Hoa Kỳ quận Hawaii vào tháng 11/2012. Ông hiện là thẩm phán liên bang gốc Hawaii duy nhất tại Mỹ và là người duy nhất trong gia đình học đến bậc Đại học.