trường sư phạm

Trường sư phạm phải đi bằng cả “2 chân“

Trường sư phạm phải đi bằng cả “2 chân“

GD&TĐ - Trường sư phạm phải có những bước đi vững chãi bằng cả hai chân đào tạo và bồi dưỡng; muốn phát triển trường sư phạm thì việc kết nối với trường phổ thông như 1 cơ sở vệ tinh là rất quan trọng; giáo dục kiến tạo, cá nhân hoá trong giáo dục…

Quy hoạch trường sư phạm để nâng cao chất lượng

Quy hoạch trường sư phạm để nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Một trong những nội dung trọng tâm cho năm học 2017 - 2018 được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm đang thực sự thu hút sự quan tâm của xã hội, bởi đây không chỉ là sự định hướng mang tính chiến lược cho nền giáo dục nước nhà phấn đấu hoàn thành sứ mạng của mình, mà còn khẳng định con đường để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Điểm tuyển sinh không phải yếu tố quyết định năng lực nghề nghiệp giáo viên

Điểm tuyển sinh không phải yếu tố quyết định năng lực nghề nghiệp giáo viên

GD&TĐ - "Điểm chuẩn tuyển sinh đầu vào là yếu tố quan trọng nhưng không phải là mang tính chất quyết định đến kết quả đào tạo cũng như năng lực nghề nghiệp khi sinh viên ra trường" - Ông Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ - khẳng định như vậy từ thực tế sử dụng giáo viên tại địa phương.

Các trường sư phạm  chủ động đón đầu để bắt nhịp  đổi mới giáo dục phổ thông

Các trường sư phạm chủ động đón đầu để bắt nhịp đổi mới giáo dục phổ thông

GD&TĐ - Chương trình giáo dục phổ thông mới đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho việc tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học ở các trường sư phạm: rà soát chương trình đào tạo, bám thật sát vào chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, tăng tính thực hành, thực tế, giảm tính hàn lâm; đầu tư sâu thêm vào những ngành mới, những môn học mới xuất hiện ở bậc học phổ thông để đưa vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên…