tinh giản biên chế

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư Trung ương Đảng

GD&TĐ - Ngày 10/4, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp, cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giảm tối đa nhân viên hành chính để ưu tiên biên chế cho giáo viên

Giảm tối đa nhân viên hành chính để ưu tiên biên chế cho giáo viên

GD&TĐ - UBND tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập nhằm thống nhất thực hiện việc rà soát sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Bắc Giang rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo

Bắc Giang rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo

GD&TĐ - Một nội dung trong kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang tại Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 là tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQL theo các tiêu chuẩn ban hành để có kế hoạch bồi dưỡng, tinh giản biên chế theo quy định.

Xã hội hóa GDMN để nhận trẻ từ 3 tháng tuổi

Xã hội hóa GDMN để nhận trẻ từ 3 tháng tuổi

GD&TĐ - Trong tương lai, thực hiện tinh giản biên chế, nên đội ngũ giáo viên không tăng lên, chỉ giữ ổn định hoặc giảm; dẫn đến sẽ không có đủ giáo viên để mở thêm nhóm lớp trong các trường mầm non công lập. 

Tinh giản, sắp xếp lại đội ngũ phải thấu lý, đạt tình

Tinh giản, sắp xếp lại đội ngũ phải thấu lý, đạt tình

GD&TĐ - Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 39-NQ/TƯ-ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC), trong đó có quy định tinh giản biên chế tối thiểu 10% nhân sự CB, CC, VC cả nước. Riêng tỉnh Đắk Lắk, ngành GD&ĐT tỉnh triển khai thực hiện chủ trương hết sức quan trọng này như thế nào? Phóng viên (PV) Báo GD&TĐ đã có cuộc trao đổi với NGƯT Phạm Đăng Khoa - Giám đốc (GĐ) Sở GD&ĐT Đắk Lắk xung quanh vấn đề này.