giáo dục

Đột phá trong đào tạo nghề  cho lao động nông thôn

Đột phá trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn

GD&TĐ - Phát triển nông nghiệp nông thôn nói chung và đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) nói riêng đang đóng vai trò quan trọng trong phát triển nền kinh tế nước ta. Đề án “Đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020” đã đề ra những mục tiêu, chính sách cụ thể cho việc dạy nghề cho LĐNT. 

Thanh Hóa chuẩn bị  điều kiện tốt nhất  cho năm học mới

Thanh Hóa chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho năm học mới

GD&TĐ - Cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, chuẩn bị chào đón năm học 2017 - 2018, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành sửa chữa trường lớp, bổ sung cơ sở vật chất; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên để phục vụ tốt nhất cho công tác dạy học.

Cách tính, hưởng phụ cấp đặc thù, nặng nhọc cho giáo viên nghề

Cách tính, hưởng phụ cấp đặc thù, nặng nhọc cho giáo viên nghề

Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.