dân số

Lai Châu hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dân số

Lai Châu hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dân số

GD&TĐ - Là một tỉnh miền núi phía Bắc có đông đồng bào thiểu số sinh sống, điều kiện địa lý rất khó khăn. Nhưng những năm gần đây, với nỗ lực của các ngành, các cấp và người dân địa phương, trong đó có sự đóng góp của các tình nguyện viên dân số thôn bản, Lai Châu đã và đang hướng đến mục tiêu đạt được mục tiêu giảm sinh, ổn định quy mô, nâng cao chất lượng  dân số.

Tìm tiếng nói chung từ cộng đồng

Tìm tiếng nói chung từ cộng đồng

GD&TĐ - Là một tỉnh miền núi phía Bắc, địa hình khí hậu phức tạp với sự đa dạng về dân tộc cùng nhiều hạn chế về nhận thức. Lai Châu luôn xác định công tác Dân số là một yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội.

Bức tranh mới về dân số

Bức tranh mới về dân số

GD&TĐ - Mức sinh ổn định, tỷ lệ người dân sử dụng biện pháp tránh thai tăng là điều đáng mừng với công tác dân số. Tuy nhiên, trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, mất cân bằng giới tính khi sinh diễn ra ở nhiều nơi đòi hỏi công tác dân số có bước đi mới, phù hợp với thực tiễn.

Bảo vệ động vật hoang dã: Hãy nghe lớp trẻ nói

Bảo vệ động vật hoang dã: Hãy nghe lớp trẻ nói

GD&TĐ - Để hưởng ứng ngày Thế giới bảo vệ động vật hoang dã, hôm nay các thành viên của Cộng đồng bảo tồn tại Việt Nam khuyến khích thanh niên Việt Nam tham gia vào các hoạt động và  hãy lên tiếng bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp.