công bằng

Khen thưởng phải công bằng, hợp lý

Khen thưởng phải công bằng, hợp lý

GD&TĐ - Bộ Công an đang lấy ý kiến người dân về dự thảo quyết định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Nhiều ý kiến tham gia đối với dự thảo này như cần quy định cụ thể, rõ ràng về đối tượng, mức khen thưởng, chế độ đối với những trường hợp rủi ro, bị thương, tử vong khi tham gia phòng chống tội phạm…