ngân sách

Hỗ trợ người dân để tránh đốt rơm rạ gây ô nhiễm

Hỗ trợ người dân để tránh đốt rơm rạ gây ô nhiễm

GD&TĐ - Để tránh gây ô nhiễm môi trường thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị các Sở, ngành liên quan, Hội Nông dân thành phố và UBND quận, huyện, thị xã triển khai ngay các biện pháp hạn chế tiến tới không đốt rơm rạ trên địa bàn thành phố.


Triển khai Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

Triển khai Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương nghiêm túc thực hiện các hoạt động được quy định tại Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.