Yến Sào

Tôi đã hết thiếu tự tin vì gầy như thế nào!

Tôi đã hết thiếu tự tin vì gầy như thế nào!

Đã có những lúc tôi bất lực với thân hình gầy gò của mình đến nỗi chỉ đóng chặt cửa phòng không dám đi đâu. Tôi chỉ ước gì, giá mình tăng lên dù chỉ là 2-3kg thôi cũng hạnh phúc lắm rồi.