Viêm Phế Quản

Chóng mặt khi dùng thuốc - Vì sao?

Chóng mặt khi dùng thuốc - Vì sao?

Tôi 72 tuổi. Gần đây tôi bị ho khan nhiều. Tôi có ra hiệu thuốc mua alimemazin về uống. Tuy nhiên, khi uống thuốc này tôi thấy bị chóng mặt.