Vietnam Airlines

Chuyến bay Hòa Bình ngày 30/4 của Vietnam Airlines

Chuyến bay Hòa Bình ngày 30/4 của Vietnam Airlines

Ngày 30/4/2017, đúng 42 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), Vietnam Airlines đã tổ chức hai chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN236 và VN257 lấy tên chuyến bay Hòa Bình ngày 30/4 cho hành khách Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.