Vi Phạm

Những thảm họa hàng không do lỗi của kiểm sát viên không lưu

Những thảm họa hàng không do lỗi của kiểm sát viên không lưu

Điều hành không lưu vốn được xem là mắt xích trọng yếu của ngành hàng không, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể đe dọa an toàn bay. Trên thực tế, đã có không ít vụ tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra do lỗi không đáng có của kiểm sát viên không lưu.