Việt Nam

Trao tự chủ, cần xem xét đóng góp của trường ĐH với xã hội

Trao tự chủ, cần xem xét đóng góp của trường ĐH với xã hội

GD&TĐ - Ông Ieuan Ellis - Hiệu phó Đại Học Staffordshire (Anh Quốc) - khi trao đổi với báo Giáo dục và Thời đại cho rằng: khi ứng dụng sự tự chủ vào các trường ĐH tại Việt Nam, cũng phải xem xét cả sự đóng góp của họ tới sự phát triển chung của xã hội.

Nghiên cứu giáo dục sớm trẻ từ 0 đến 6 tuổi phù hợp điều kiện của Việt Nam

Nghiên cứu giáo dục sớm trẻ từ 0 đến 6 tuổi phù hợp điều kiện của Việt Nam

GD&TĐ - Chính phủ mong muốn Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có nhiều đóng góp hơn nữa đối với công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành, địa phương xem xét tạo điều kiện để Hội tiếp tục phát triển.

Việt Nam đề xuất 6 hợp tác về y tế trong APEC

Việt Nam đề xuất 6 hợp tác về y tế trong APEC

GD&TĐ -Ngày 21/8, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp (SOM 3) Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các cuộc họp liên quan, Cuộc họp Nhóm công tác Y tế (HWG) lần thứ 2 đã diễn ra tại Khách sạn Sheraton, TPHCM. 

Quy định về đối tượng đóng Bảo hiểm y tế

Quy định về đối tượng đóng Bảo hiểm y tế

Theo Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, thì Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.