Tập Cận Bình

100 ngày đầu tiên của ông Trump với châu Á

100 ngày đầu tiên của ông Trump với châu Á

Trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump có vẻ đã đưa ra một chính sách châu Á không nhất quán, với cả sự tiếp nối và đoạn tuyệt các chính sách của người chính quyền tiền nhiệm.