Tử Vong

Ăn chay giúp phòng nhiều bệnh tật

Ăn chay giúp phòng nhiều bệnh tật

Chế độ ăn chay, bao gồm cả ăn thuần chay, với một kế hoạch hợp lý, là chế độ ăn khỏe mạnh, đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, và có thể mang lại lợi ích trong việc phòng ngừa và điều trị một số bệnh.