Tiếng Kinh

Lớp có 5 học sinh giữa rừng Tây Nguyên

Lớp có 5 học sinh giữa rừng Tây Nguyên

Hai lớp học, mỗi lớp có 5 và 6 học sinh, các em đều là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là câu chuyện đang diễn ra ở một phân hiệu Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo thuộc Buôn Ea Nông B (xã Vụ Bổn,  Krông Pắk, Đắk Lắk).