Tháng Tù Giam

Đấu trí với kẻ giả điên và gã lâm tặc

Đấu trí với kẻ giả điên và gã lâm tặc

Để che đậy thân phận tội phạm chứa, môi giới mại dâm, Cúc tìm cách tạo cho mình hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân tâm thần rồi giả điên, giả dại trước mặt lực lượng chức năng.