Tham Quan

Bố mẹ Việt đang biến con thành “gà công nghiệp”?

Bố mẹ Việt đang biến con thành “gà công nghiệp”?

Con bước ra khỏi cổng trường là bố mẹ chờ đón và… hỏi điểm. Con về nhà chỉ vùi đầu học hoặc được thả tự do với thiết bị điện tử. Vô tình, nhịp sinh hoạt ấy khiến quỹ thời gian trẻ em thành phố tiếp xúc với thiên nhiên giảm hẳn.